فوتبالبنام خدا
تیم فوتبال سهیل که درمحله بنام رویال معروف است واکثربازیکنان تیم ازمحله ی اسلام آبادهستندازسال 1384فعالیت خودرادرزمینه فوتبال آغازکردودرسالهای مختلف دررده های جوانان وبزرگسالان درلیگ های بروجردحضورداشته است.زمین خاکی پشت پارک مادرمادرزمین اصلی تیم ماست وعشق به فوتبال باعث شده که درتمام ایام سال فعالیت داشته باشیم مشکل اصلی تیم مانداشتن هزینه ومخارج تیم است بعضی وقتهاحتی یک توپ هم نداشتیم که بازی کنیم اکثرهزینه های تیم راازبچه هاجمع میکنیم همواره درسالهای مختلف ازتیم هایی بوده ایم که دنبال حاشیه نرفته ونمیرویم وهمیشه جزو تیم های بااخلاق لیگ بوده ایم ونیزتشکرمیکنیم ازمسؤولین هیئت فوتبال که همیشه حامی وپشتیبان همه فوتبالیستها ومخصوصأتیم مابوده اند

منبع اصلی مطلب : اخبار فوتبال بروجرد
برچسب ها : فوتبال
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : معرفی کوتاه از تیم سهیل